Grenlandia i wikingowie

Wikingowie byli pierwszymi osadnikami Grenlandii i osiedlili się w trzech dużych osadach wzdłuż wybrzeży wyspy. Jak na wikingów było to miejsce zaskakująco spokojne, w którym pałali się przede wszystkim rybołówstwem, rolnictwem i hodowlą zwierząt.

Wikińscy wojownicy zamieszkujący tereny Grenlandii podzielili się na trzy obozy – zamieszkujące wschodnią, środkową i zachodnią część wyspy. Badania archeologiczne prowadzone na terenach zajmowanych przez wikingów dać mogą nam pełniejszy obraz tego, jak wyglądało życie Skandynawów w burzliwym okresie wczesnego średniowiecza.

Vesterbygden – bo tak nazwano odkrytą osadę – to kompleks budynków mieszkalnych. Starsze budynki skrywają mniej tajemnic, choć interesujący jest fakt stosowania kamiennych, szlifowanych progów w chłopskiej osadzie łowieckiej.

W nowszych budynkach można znaleźć liczne przedmioty pozostawione przez byłych mieszkańców – w tym klucze, zamki i noże. Tego rodzaju odkrycia, zwłaszcza w tak odległym miejscu jak Grenlandia są bardzo wartościowe z archeologicznego punktu widzenia.

Opuszczona osada nie została nigdy ponownie zasiedlona, dzięki czemu stała się skarbnicą wiedzy o życiu ludzi północy.

murcia loty wesele świętokrzyskie

Post Author: lucja

Studentka, chętnie podróżuje pociągiem.